اخبار و مطالب
7 روز گذشته
1

اجرت و هزینه تعمیرات دنا، سمند و دنا پلاس EF7

اجرت و هزینه تعمیرات دنا، سمند و دنا پلاس EF7

به این دلیل که موتور سمند با خودروهای دنا و دنا پلاس یکسان است، اجرت و هزینه تعمیرات آن ها نیز تقریبا نزدیک به یکدیگر می باشد. اگر که شما در اطراف محل زندگی خود، مکانیک منصف و ماهری را میشناسید، لطفا داخل بخش نظرات همین پست، آدرس محل کار آن مکانیک را برای ما و سایر بازدیدکنندگان سایت قرار دهید.

 

هزینه تعمیرات دنا، سمند و دنا پلاس EF7 سال ۱۴۰۲

در جدول زیر هزینه و دستمزد تعمیر یا تعویض واشر سرسیلندر، گیربکس، جلوبندی، دیسک و صفحه کلاچ، لنت ترمز و سایر قسمت های خودروهای تیبا، ساینا و کوییک آورده شده است.

گاهی اوقات نیاز به کف تراشی سرسیلندر خودرو وجود دارد که بهتر است ابتدا به لینک گذاشته شده در این بند مراجعه کرده تا از نکته های مهم این کار آگاه شده و از زیان های مالی جلوگیری کنید.

حتما بخوانید: بررسی کامل واشر سرسیلندر خودرو

دنا رانا سمند Ef7 سمند دوگانه سمند شرح خدمات ردیف
۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ تعویض توپی چرخ عقب و بلبرینگ هر طرف ۸۱
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تعویض شفت بلبرینگ چرخ عقب هر طرف ۸۲
۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰ باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان ۸۳
۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تعویض پمپ هیدرولیک ۸۴
۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تعمیر پمپ هیدرولیک ۸۵
۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ تعویض منبع هیدرولیک ۸۶
۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک ۸۷
۱,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک ۸۸
۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان ۸۹
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ تعویض پایه دینام ۹۰
۸۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ تعویض گردگیر فرمان چپ ۹۱
۴,۴۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ تعویض گردگیر فرمان راست ۹۲
۱,۶۵۰,۰۰۰ ۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ تعویض کمک فرمان ۹۳
۲,۰۵۰,۰۰۰ ۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ تعویض لوله های کمک فرمان ۹۴
۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ تعویض چهارشاخه فرمان ۹۵
۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ باز و بستن تلسکوپی فرمان ۹۶
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تعویض بوستر و باز و بستن پدال ۹۷
۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ تعویض موتور ABS و کالیبراسیون ۹۸
۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ تعویض سنسور ABS چرخ جلو هر طرف ۹۹
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ تعویض پمپ ترمز ۱۰۰

 

دنا پالس اتوماتیک توربو دنا پالس اتوماتیک دنا پالس دنده ای توربو شرح خدمات ردیف
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تعمیر کامل موتور ۱
۴۴,۶۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ تعویض رینگ و یاتاقان و باز و بست سرسیلندر و کارتل ۲
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ پیاده و سوار کردن موتور و متعلقات جهت شاسی کشی ۳
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تعمیر کامل سرسیلندر ۴
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ باز و بست منیفولد هوا ۵
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ باز و بست منیفولد دود ۶
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ تعویض واشر گلویی اگزوز ۷
۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ تعویض دنده میل سوپاپ CVVT ۸
۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ ۹
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ تعویض اورینگ های پایه فیلتر ۱۰
۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ تعویض فشنگی روغن ۱۱
۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ تعویض شلنگ های بخار روغن ۱۲
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تعویض واشر درب سوپاپ ۱۳
۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰ سرویس یا تعویض شیر OCV ۱۴
۵,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ باز و بست اویل ماژول ۱۵
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه دینام ۱۶
۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ تعویض تسمه و بلبرینگ تایمینگ ۱۷
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تعویض تسمه دینام ۱۸
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ تعویض فولی سر میل لنگ و باز و بست تسمه دینام ۱۹
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ تعویض تسمه سفت کن و غلتک ها ۲۰

نکته : برای دیدن لیست کامل تمام تعمیرات این خودروها میتوانید به فایل زیر مراجعه کنید:

لیست اتحادیه: فایل کامل هزینه تعمیرات تمام خودروها در ایران ۱۴۰۲

 

مشخصات فنی سمند EF7 و دنا پلاس

خودرو سمند EF7 دنا پلاس
موتور ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر خطی
حجم موتور ۱۶۴۵ سی‌ سی ۱۶۴۵ سی‌ سی
حداکثر قدرت ۱۱۳ نیوتن‌متر در ۶۰۰۰ دور بر دقیقه ۱۱۳ نیوتن‌متر در ۶۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور ۱۵۵ اسب بخار در ۳۵۰۰-۴۵۰۰ دور بر دقیقه ۱۵۵ اسب بخار در ۳۵۰۰-۴۵۰۰ دور بر دقیقه
گیربکس پنج سرعته دستی پنج سرعته دستی
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر) ۷.۵ ۷.۴
طول (میلیمتر) ۴۵۰۲ ۴۵۵۹
عرض (میلیمتر) ۱۷۲۰ ۱۷۲۰
ارتفاع (میلیمتر) ۱۴۶۰ ۱۴۶۰
وزن ۱۲۴۰ کیلوگرم ۱۲۵۸ کیلوگرم
حجم صندوق (لیتر) ۵۰۰ ۵۰۰
شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۱۲ ثانیه ۱۲ ثانیه
حداکثر سرعت ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت
زمان ارسال پست: ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۸:۵۵ دسته بندی: اخبار تگ ها: لینک خبر
مطالب مرتبط
مطلب مرتبطی وجود ندارد!
الیاس گفت:

قیمتاتون نسبتا کامل بود

Gh گفت:

خیلی خیلی گران هست.

مهدی گفت:

قیمت ها همه بالا زدین من در سال 1402 این کاراکردم آنقدر نشده

فرزاد احمدی گفت:

قیمتها منصفانه نیست درشهر ما میکانیک باتجربه بالا وقیمت پایه حداقلی میباشد که واقعا نصف قیمتهای قید شده را میگیرد ،ای مسیله باعث شده که اداره صنف دیگر شهرها به قیمتها رجوع کنند ودستمزدی میگیرند که از پول قطعه خیلی بیشتر است یه کم انصاف خوب است

سهیل گفت:

صنفم مگه وجود داره.قانون که نباشه صنفیم وجود ندارد.

حسین سلطانی گفت:

90٪قیمتهابه هیچ عنوان منطقی نیست،درمشهدبهترین مکانیک تخصصی خودروهای ایرانخودروبا14سال سابقه درخشان دراین رسته(فقط موتورگیربکس)خداشاهده هم اکنون(1402/05/20) بانصف این قیمتهامشغول کاراست،تنهاایرادی که داره فقط ازقبل بایدنوبت بگیری.

مدیر گفت:

سلام. مکانیک های منصف رو اینجا معرفی کنید + آدرس.

هادب گفت:

اگراین حرفا روازخودت دراورده باشی بقران ابروت میبرم

مدیر گفت:

جان؟؟؟؟! ادب رو رعایت کن برادر. فایل اتحادیه تعمیرکارا توی همین نوشته گذاشته شده. اگر میخوای برو از اتحادیه شکایت کن. ما هم خوشحال میشیم:)

حسین هدایت گفت:

درود.اولا در جپاب اون اقایی که میگن خیلی گرون هست باید بگم سرور گرامی یه تسمه تایمینگ‌ سمند ای اف سون با تایمینگش بخوای باز و بست کنی حداقل نصف روز وقتتو میگیره چون خیلی متعلقات داره‌.استارت و دینامش بماند.بعدا از صبح تا ظهر ۴۵۰,۰۰۰ تومان گران است؟؟؟؟؟ملت برا دود و مشروب و خوش گذرونیشون اصلا براشون مهم نیست چجوری خرج میکنن به ما مکانیک ها که میرسن انگار ما میخوایم پول زور ازشون بگیریم.تازه هرچیم به مشتری میگی جناب برادر اقا سرور برادر .... دیگه اخر دست هوی یارو اینقدر بالاسر کار واینسا و هی تز بده.هم ماشینا میارن تو گاراژ خودشون مکانیک بودن و فنی هزاران تز هم میدن اعصابتم خورد میکنن دست اخر هم میگن گران است،،😀😀😀😀😀😂😂😂😂😂
اما مورد دوم اقایی که ادعا میکنی تو مشهد ۱۴ سال سابقه دارن نصف این قیمت میگیرن عزیز برادر مکانیک داریم تا مکانیک‌.شما هیچ وقت مکانیک ها مشهد را با تهران و اصفهان اصلا تو ذهنتم خطور نکنه مقایسه کنی باهم‌.بجز اصفهان و تهران بقیه مکانیک ها بقیه شهر ها با استثنا چندین نفر انگشت شمار تو هر شهر تعویض قطعه هم بلد نیستن درست انجام بدن.صفحه برعکس میندازن.لنت برعکس میندازن.واشر سرسیلندر برعکس میندازن.پس خقم دارن تصف قیمت بگیرن
و اما مورد اخر که خیلی هم مهمه همیشه به یادت باشه عزیزم شما بجا واشر سرسیلندرم میتونی حتی از مقوا استفاده کنی بستگی داره کی برات پیچ هاشو درست ببنده و اب بندی کنه که با مقوا هم جوابت بده.موفق باشی عزیز مشهدی،😘

با توجه به سیستم جدید سایت قبل از ارسال دیدگاه حتمی قوانین این بخش را در این صفحه مطالعه نمایید.