اخبار و مطالب
7 روز گذشته
1

دستمزد و هزینه تعمیرات پراید، تیبا، ساینا و کوییک

دستمزد و هزینه تعمیرات تیبا ، ساینا و کوییک

به دلیل یکسان بودن موتور تیبا با خودروهای ساینا و کوییک، اجرت و هزینه تعمیرات آن ها نیز تقریبا نزدیک به یکدیگر می باشد. اگر که شما در اطراف محل زندگی خود، مکانیک منصف و ماهری را میشناسید، لطفا داخل بخش نظرات همین پست، آدرس محل کار آن مکانیک را برای ما و سایر بازدیدکنندگان سایت قرار دهید.

 

هزینه تعمیرات پراید، تیبا ، ساینا و کوییک ۱۴۰۲

در جدول زیر هزینه و دستمزد تعمیر یا تعویض واشر سرسیلندر، گیربکس، جلوبندی، دیسک و صفحه کلاچ، لنت ترمز و سایر قسمت های خودروهای تیبا، ساینا و کوییک آورده شده است.

گاهی اوقات نیاز به کف تراشی سرسیلندر خودرو وجود دارد که بهتر است ابتدا به لینک گذاشته شده در این بند مراجعه کرده تا از نکته های مهم این کار آگاه شده و از زیان های مالی جلوگیری کنید.

 

جداول هزینه تعمیر بخش های مختلف پراید، تیبا، ساینا و کوییک

تیبا دوگانه سوز تیبا بنزینی پراید یورو ۴ پراید دوگانه پراید شرح خدمات ردیف
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تعمیر کامل موتور ۱
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تعمیر نیم موتور (سرسیلندر و کارتل) ۲
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ پیاده و سوار کردن موتور جهت شاسی کشی ۳
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ تعمیر کامل سرسیلندر ۴
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ تعویض اورینگ منیفولد هوا یا واشر ۵
۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تعویض واشر منیفولد دود ۶
۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ تعویض واشر گلویی اگزوز ۷
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ تعویض واشر کارتل و توری اویل پمپ ۸
۸,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۶۵۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ باز و بستن کارتل و تعویض اویل پمپ (درجا) ۹
۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تعویض فشنگی روغن ۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ تعویض شلنگ های بخار روغن ۱۱
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ باز و بست دریچه گاز و تعویض واشر درب سوپاپ ۱۲
۰ ۰ ۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ فیلرگیری سوپاپ ۱۳
۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ تعویض واتر پمپ و باز و بستن تسمه تایم ۱۴
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ تعویض تسمه تایمینگ و بلبرینگ ۱۵
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تعویض تسمه دینام و هیدرولیک ۱۶
۸۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تعویض تسمه کولر و باز و بست هواکش ۱۷
۰ ۰ ۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تعویض تسمه سفت کن کولر و باز و بست هواکش ۱۸
۳,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ تعویض کاتالیست ۱۹
۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ باز و بست متعلقات جهت تعویض شمع ۲۰

 

تیبا دوگانه سوز تیبا بنزینی پراید یورو ۴ پراید دوگانه پراید شرح خدمات ردیف
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ باز و بست متعلقات جهت تعویض انژکتور ۲۱
۰ ۰ ۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تعویض لوله فرعی زیر اگزوز ۲۲
۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تعویض ترموستات ۲۳
۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تعویض رادیاتور آب ۲۴
۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ تعویض منبع انبساط ۲۵
۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ هواگیری و ریختن ضدیخ ۲۶
۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ تعویض شلنگ از رادیاتور به منبع انبساط ۲۷
۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ تعویض شیلنگ باالی رادیاتور ۲۸
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ تعویض شیلنگ پایین رادیاتور ۲۹
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تعویض شیلنگ بخاری کوتاه ۳۰
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تعویض شیلنگ بخاری بلند ۳۱
۰ ۰ ۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تعویض زانوی پالستیکی بخاری به منیفولد ۳۲
۸۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ تعویض فشنگی آب ۳۳
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تعویض پایه دسته موتور جلو ۳۴
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تعویض دسته موتور باال راست ۳۵
۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ تعویض دسته موتور جلو گرد ۳۶
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ باز و بست رام و تعویض دسته موتور جلو و عقب ۳۷
توافقی توافقی توافقی توافقی توافقی تعویض باک بنزین ۳۸
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ تعویض پمپ بنزین برقی ۳۹
۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تعویض فیلتر بنزین ۴۰

 

تیبا دوگانه سوز تیبا بنزینی پراید یورو ۴ پراید دوگانه پراید شرح خدمات ردیف
۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ تعویض لوله رفت بنزین ۴۱
۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰ تعویض شلنگ برگشت بنزین ۴۲
۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تعویض منبع کنیستر ۴۳
۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ تعمیر کامل گیربکس ۴۴
۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ تعویض کیت کالچ ۴۵
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ تعویض سیم کالچ ۴۶
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تعویض بوش های پدال کالچ و ترمز ۴۷
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعویض بوش های دوشاخه کالچ و باز و بست گیربکس ۴۸
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تعویض لیور دسته دنده ۴۹
۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تعویض بوش لیور ۵۰
۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ تعویض دنده کیلومتر داخل گیربکس ۵۱
۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ تعویض سنسور کیلومتر ۵۲
۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ باز و بست گیربکس جهت تعویض کاسه نمد ته میل لنگ ۵۳
۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ باز و بستن پلوس راست و تعویض کاسه نمد پلوس ۵۴
۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ باز و بست پلوس چپ و تعویض کاسه نمد پلوس ۵۵
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ تعویض سرپلوس یا گردگیر پلوس ۵۶
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس راست ۵۷
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ تعویض مشعلی یا گردگیر پلوس چپ ۵۸
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ تعویض رام زیر موتور ۵۹
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تعویض کمک های جلو هر عدد ۶۰

 

تیبا دوگانه سوز تیبا بنزینی پراید یورو ۴ پراید دوگانه پراید شرح خدمات ردیف
۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ باز و بستن طبق دو طرف ۶۱
۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ تعویض موج گیر جلو هر طرف ۶۲
۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ تعویض قرقری فرمان هر طرف ۶۳
۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ تعویض سیبک فرمان هر طرف ۶۴
۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ تعویض الستیک های چاکدار موج گیر یا بوش میل تعادل ۶۵
۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ تعویض بلبرینگ چرخهای جلو و باز و بستن سگدست ۶۶
۵,۵۵۰,۰۰۰ ۵,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰ تعویض کامل اکسل )ABS( ۶۷
۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ میزان فرمان دستی ۶۸
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میزان فرمان با دستگاه ۶۹
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ تعویض کمک عقب هر طرف ۷۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تعویض بلبرینگ چرخهای عقب ۷۱
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تعویض محور بلبرینگ چرخ عقب ۷۲
۵,۸۵۰,۰۰۰ ۵,۸۵۰,۰۰۰ ۵,۸۵۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰ باز و بستن جعبه فرمان و تعمیر کامل جعبه فرمان ۷۳
۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ تعویض پمپ هیدرولیک ۷۴
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تعمیر پمپ هیدرولیک ۷۵
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تعویض منبع هیدرولیک ۷۶
۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ تعویض شلنگ فشار قوی هیدرولیک ۷۷
۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تعویض شلنگ فشار ضعیف هیدرولیک ۷۸
۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ تعویض شلنگ هیدرولیک از منبع به جعبه فرمان ۷۹
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تعویض گردگیر فرمان چپ ۸۰

 

تیبا دوگانه سوز تیبا بنزینی پراید یورو ۴ پراید دوگانه پراید شرح خدمات ردیف
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تعویض گردگیر فرمان راست ۸۱
۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تنظیم غربیلک فرمان ۸۲
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تعمیر کامل جلوبندی بدون کمک ۸۳
۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ تعویض لوله های هیدرولیک ( جفت ) ۸۴
۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ تعویض چهارشاخه فرمان ۸۵
۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ باز و بستن تلسکوپی فرمان ۸۶
۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ تعویض بوستر و باز و بستن پدال و تلسکوپی ۸۷
۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ تعویض موتور ABS و کالیبراسیون ۸۸
۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ تعویض سنسور ABS چرخ جلو ۸۹
۰ ۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ تعویض ترمینال ترمز ۹۰
۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ تعویض پمپ ترمز ۹۱
۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ تعویض کالیپر چرخ جلو ۹۲
۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ تعویض دیسک چرخ جلو هر طرف ۹۳
۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ تعویض شلنگ ترمز جلو هر طرف ۹۴
۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ تعویض لنت جلو دو طرف ۹۵
۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ بازدید لنت چهار چرخ و رگالژ ترمز دستی ۹۶
۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ تعویض سنسور ABS چرخ عقب هر طرف ۹۷
۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تعویض کاسه چرخ عقب هر طرف ۹۸
۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ تعویض سیلندر ترمز چرخ عقب هر طرف ۹۹
۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ تعویض شلنگ ترمز عقب ۱۰۰

 

تیبا دوگانه سوز تیبا بنزینی پراید یورو ۴ پراید دوگانه پراید شرح خدمات ردیف
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تعویض لنت عقب کاسه ای دو طرف ۱۰۱
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ تعویض سیم ترمز دستی ۱۰۲
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تعویض تفنگی ترمز دستی ۱۰۳

 

نرخ نامه اتحادیه تعمیرکاران خودرو: فایل هزینه تعمیرات تمام خودروها در ایران ۱۴۰۲

 

مشخصات فنی کوییک، تیبا ۲ و ساینا

خودرو کوییک تیبا ۲ ساینا
موتور ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر خطی ۴ سیلندر خطی
حجم موتور ۱۵۰۳ سی‌ سی ۱۵۰۳ سی‌ سی ۱۵۰۳ سی‌ سی
حداکثر قدرت ۱۲۸ نیوتن‌متر در ۴۰۰۰ دور بر دقیقه ۱۲۸ نیوتن‌متر در ۴۰۰۰ دور بر دقیقه ۱۲۸ نیوتن‌متر در ۴۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور ۸۷ اسب بخار در ۵۳۰۰ دور بر دقیقه ۸۷ اسب بخار در ۵۳۰۰ دور بر دقیقه ۸۷ اسب بخار در ۵۳۰۰ دور بر دقیقه
گیربکس پنج سرعته دستی / CVT اتوماتیک پنج سرعته دستی پنج سرعته دستی
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر) ۷.۱ (دنده دستی) / ۷.۶ (اتوماتیک) ۶.۵ ۷
طول (میلیمتر) ۳۹۸۹ ۳۹۲۵ ۴۲۱۵
عرض (میلیمتر) ۱۶۷۸ ۱۶۴۲ ۱۶۶۳
ارتفاع (میلیمتر) ۱۵۳۲ ۱۴۸۴ ۱۴۸۴
وزن ۱۰۶۵ کیلوگرم ۱۰۴۰ کیلوگرم ۱۰۵۰ کیلوگرم
حجم صندوق (لیتر) ۲۲۵ ۲۲۳ ۳۷۰
شتاب ۰ تا ۱۰۰ ۱۳ / ۱۳.۶ ثانیه ۱۳ ثانیه ۱۲.۸ ثانیه
حداکثر سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت ۱۷۵ کیلومتر بر ساعت
زمان ارسال پست: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۹:۴۵ دسته بندی: اخبار داخلی تگ ها: لینک خبر
مطالب مرتبط
مطلب مرتبطی وجود ندارد!
amirmohamad گفت:

سلام. ممنون از قمیت های کاملتون ولی متاسفانه خیلی از مکانیکا بی انصافن

مدیر گفت:

سلام . مرسی از نظرتون، بله بیشترشون کمی بی انصافی میکنن ولی خب هستن کسانی که هم کمتر از این قیمتها میگیرن و حتی قسطی هزینه هارو دریافت میکنن.

محمد گفت:

سلام. سپاس از اطلاعاتی که گذاشتید. اما 3 نکته : طبیعتاً باتوجه به داشتن تورم در کشورمون باید هرگونه اعلام قیمت کالا یا خدمات باید دارای تاریخ باشه که معلوم بشه در چه زمانی این قیمت ها معتبر هستند. دوم اینکه منبع این قیمت گذاری برای اعتباربخشی به اون جزء ضروریات هستش. و سوم اینکه : نه فقط در مورد تیبا و این مطلبی که گذاشتید، بلکه یک قاعده کلی در مورد تمامی خودروها هست که متاسفانه اکثریت تعمیرکارها باتوجه به عدم آگاهی مشتریان سوء استفاده میکنند. اینکه خیلی از این تعمیرات همچوشانی دارن و مثلاً وقتی برای تعویض دیسک و صفحه گیربکس کامل میاد پایین. طبیعتاً بازکردن فلایویل میشه درحد بازکردن 4 تا پیچ. و بازکردن پلوس ها میشه اجباری. اما برخی تعمیرکاران بی انصاف اجرتهای اونهارو تک به تک حساب میکنن.

مدیر گفت:

سلام. ممنون از توجهتون، بله حق با شماست. تاریخ انتشار پست مشخصه ولی برای دیدن راحت کاربر، داخل متن هم ذکر میکنیم.

جواد گفت:

سلام
خداقوت و ارزوی سلامتی واسه همگی
مشهد قیمت ها خیلی پایینتر از این مبلغ هاست

امید گفت:

یه مقاله درس حسابی نمیتونید بنویسید خاک بر سره تک تکتون میمیرید بکید قیمتا بر اساس ریال هس یا تومان ..بی سوادا

مدیر گفت:

ادب رو رعایت کنید. براساس تومان هست. واقعا فکر میکنید کسی با 3 میلیون تومان موتور پراید رو تعمیر اساسی میکنه؟!!!!

علی گفت:

تعویض لنت۷۵۰ هزار تومان !!?
کاکو شیراز دوطرفش ۵۰ هزار میگیرن از کجا این قیمتا آوردین !?😅😅✋

ایمان گفت:

سلام خسته نباشین ماشین بنده ،واشر تایم پاره کرده و پیستون کج کرده ساینا exهست مدل ۹۷ چقدر تعمییرش میشه؟؟

مدیر گفت:

سلام ممنون، همچنین. هزینه ها داخل فایل pdf موجوده. هزینه تعمیر موتور ساینا 33 میلیون تومان ذکر شده.

متین گفت:

یک جلوبندی ساز در یک مجتمع خودروی کنار پمپ بنزین شهرک محلاتی بلوار ارتش گوشه منتها الیه شرقی مجتمع هست که تیبا 2 بردم جهت تعویض جلوبندی بدون کمک و لنتهای عقب که برای تعویض لنتها 300 تومان و برای تعویض جلوبندی 1 میلیون قیمت داد! حتی از پول قطعات بیشتر در میاد

متین گفت:

لنت جلو 350 تومان 750 مبگیرن تعویض! خدا بدادملت برسه

میثم گفت:

قیمتها غیر منطقی لنت عقب 1800 تعویض!؟

احمد گفت:

تو نظرات فرمودید قیمت به تومان هست شما احتمالا یه تعمیرکار هستید یا از این صنف حق تحریر میگیرید. میدونستی برای اعلام غیر واقعی قیمتها و اخلال در بازار تو این وصعیت اقتصادی میتوان از شما شکایت کرد؟ همین یه مورد تعویض لنت جلو ۷۵۰ هزار تومن کافی هست شما محکوم شوید.

مدیر گفت:

ایا میدانید که قیمتا متعلق به فایل pdf اتحادیه هست؟ و این فایل هم داخل مطلب گذاشته شده. ایا میدانید یا چشم بسته حرف میزنید؟ ایا میدانید یا نمیدانید؟!! :)

مدیر گفت:

لطفا جایی رو معرفی کنید که برای موتور ef7 مبلغ 3 میلیون تومان میگیره!!! لطفا معرفی کنید اگر وجود داره.

جوقان گفت:

من سوالم اینه که منبع شما چه شخص یا ارگان یا سازمانی هستش؟
ایا منطقه شهری در تهران و یا شهرستانها لحاظ شده‌اند؟
چون بعضی از مواردی که در بالا ذکر شده‌اند را بنده انجام داده ام، که هیچ تناسبی با قيمت هایی لیست بالا ندارند
برای مثال
تعویض لنت جلو رو شما ۷۵۰ ذکر کردید که نهایتا ۱۰۰ تومان
تعویض واتر پمپ و تسمه تایم رو ۳۴۰۰ ذکر شده که نهایتا ۹۰۰ تومان هستش
همچنین تعویض بلبرینگ هر ۴چرخ و تراش دادن دیسک ترمز جلو باهمحدود

جوقان گفت:

ادامه کامنت قبلی بگم
اجرت تعویض
بلبرینگ هر ۴ تا چرخ
بعلاوه
تراش دادن دیسک ترمز جلو سمت راست
کلا با همدیگر
۲ میلیون تومن
هزینه برداشت

جوقان گفت:

آخر خواهشم این می‌باشد که هنگام نشر یا اعلام مطالب اینچنینی حتما از منابع موثق استفاده شود و علاوه بر اون تحقیق میدانی نیز احتیاج دارد
همچنین موقعیت جغرافیایی محل انجام خدمات نیز بسیار در هزینه های اعلامی تاثیر دارد
که برای جلوگیری از سوتفاهم مانند موارد مذکور در بالا
مانند
تبانی با صاحبان مشاغل
یا
کسب منافع شخصی
و غیره
اگر که توانایی یا امکاناتی که برای استعلام قیمت ندارید، بهتر است چشم پوشی کنید تا اعتبارتان حفظ شود
با تشکر

مدیر گفت:

سلام. منبع: فایل اتحادیه تعمیرکاران، موجود در همین مطلب

بهرام ب گفت:

عزیزم آقای مدیر سایت قیمت اتحادیه یک کشور رو با واحد پول اون کشور مینویسند، من خودم از کارمندهای اتحادیه هستم این قیمتها به ریال هستش

مدیر گفت:

سلام یعنی تعمیر موتور ef7 میشه 3 میلیون تومان؟!!! لطفا یه مکانیک با قیمت 3میلیون تومانی معرفی کنید.

امیر گفت:

مدیر عزیز قیمت ب ریاله ن تومان تعویض واتر پمپ همین قیمت سیصد و پنجاه تومن میگیرن ب تومن باشه ک میشه سه میلیون و پانصد

مدیر گفت:

احتمالا بعضی قیمت ها به ریال هست و اتحادیه دقت کافی در تهیه این لیست و فایل مربوطه نداشته. اما بعضی قیمت ها مثل تعمیر اساسی موتور خودروها رو نمیشه ریال در نظر گرفت چون همچین قیمتی در بازار وجود نداره.

امیر ممبینی گفت:

سلام. وقت بخیر. هزینه تعویض آفتامات دینام تیبا یورو 4 چقدر می‌شود؟

مدیر گفت:

سلام وقت بخیر. قیمت این کار در دسترس نیست.

انسان گفت:

به نظر من این قیمت‌ها بعضی با عقل جور در نمیاد. آخه کدوم تعویض لنت میشه ۷۵۰هزار تومان؟ بعدش خودتون اعتراف کردید که اتحادیه در نوشتن اینها دقت کافی نداشته. یعنی نه اونها نه شما نه کسی که بازبینی کنه و نه حتی یک نفر در این پروسه نگفته ریال و تومان رو درج کنید؟؟ هان؟؟؟؟ همینجوری الکی نوشتید. کی به کیه توی این مملکت که نه اتحادیه به فکر مردم و نه سایتها و نه هیچکس.. وقتی حکومت به فکر مردم نیست، وااااااای بحال اونهایکه مقداری از بی انصافی هم هم در وجودش نهفته باشه. خودتون دارید میگید اتحادیه در درج واحد قیمت‌ها اشتباه کرده.. بعضی از مردم در مورد قیمت تعویض لنت میگفتن که ۷۵۰ نیست و شما هی میگفتید ef7 أيا ٣ميليون ميشه؟؟ يعني فقط ميخوايد با مردم جنگ و دعوا کنید

آریا گفت:

تعمیر آفتابه امام زیرش سوراخه قیمتش چنده ؟

با توجه به سیستم جدید سایت قبل از ارسال دیدگاه حتمی قوانین این بخش را در این صفحه مطالعه نمایید.