اخبار و مطالب
7 روز گذشته
0

قیمت باتری خودرو در بازار / مهر ۱۴۰۲

قیمت باتری خودرو و افزایشی عجیب

بروزرسانی ۳ مهر ۱۴۰۲ : لیست قیمت جدید انواع باتری خودرو امروز دوشنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران منتشر شد.

آمپر قیمت مصرف کننده (تومان)
اوربیتال وان
۳۵ ۱.۷۵۰.۰۰۰
۴۵ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۵۰ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۵۵ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۶۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰
۶۰D ۲.۱۰۰.۰۰۰
۶۶ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۷۰ ۲.۳۵۰.۰۰۰
۷۴ ۲.۳۹۰.۰۰۰
۸۸ ۲.۹۵۰.۰۰۰
۹۰ ۲.۹۸۰.۰۰۰
۱۰۰ ۳.۱۰۰.۰۰۰
۱۲۰ ۴.۳۵۰.۰۰۰
۱۵۰ ۵.۱۰۰.۰۰۰
۱۷۰ ۵.۴۰۰.۰۰۰
۱۹۰ ۵.۶۰۰.۰۰۰
۲۰۰ ۶.۲۵۰.۰۰۰
اوربیتال پریمیوم
۳۵ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۴۵ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۵۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۵۵ ۲.۱۷۰.۰۰۰
۶۰ ۲.۲۷۰.۰۰۰
۶۰D ۲.۳۰۰.۰۰۰
۷۰ ۲.۴۷۰.۰۰۰
۷۲ ۲.۶۰۰.۰۰۰
۸۸ ۳.۲۰۰.۰۰۰
۹۰ ۳.۲۵۰.۰۰۰
۱۰۰ ۳.۴۰۰.۰۰۰
۱۵۰ ۵.۳۵۰.۰۰۰
۱۷۰ ۵.۷۰۰.۰۰۰
۱۹۰ ۵.۹۰۰.۰۰۰
۲۰۰ ۶.۶۰۰.۰۰۰
سوزوکی
۳۵ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۴۵ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۵۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۵۵ ۲.۱۷۰.۰۰۰
۶۰ ۲.۲۷۰.۰۰۰
۶۰D ۲.۳۰۰.۰۰۰
۶۶ ۲.۴۷۰.۰۰۰
۷۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰
۷۲ ۲.۶۰۰.۰۰۰
۸۸ ۳.۲۰۰.۰۰۰
۹۰ ۳.۲۵۰.۰۰۰
۱۰۰ ۳.۴۰۰.۰۰۰
۱۵۰ ۵.۳۵۰.۰۰۰
۱۷۰ ۵.۷۰۰.۰۰۰
۱۹۰ ۵.۹۰۰.۰۰۰
۲۰۰ ۶.۶۰۰.۰۰۰
کارپیل/ تینو
۵۰ ۱.۵۵۰.۰۰۰
۵۵ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۶۰ ۱.۸۷۰.۰۰۰
۶۰D ۱.۹۰۰.۰۰۰
۶۶ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۷۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۷۴ ۲.۱۸۰.۰۰۰
۹۰ ۲.۷۵۰.۰۰۰
۱۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۵۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰
۲۰۰ ۵.۷۰۰.۰۰۰
صبا باتری
۵۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰
۵۵ ۱.۴۵۰.۰۰۰
۶۰ ۱.۵۵۰.۰۰۰
۶۰D ۱.۵۵۰.۰۰۰
۷۰ ۱.۵۵۰.۰۰۰
۷۴ ۱.۶۵۰.۰۰۰
۸۸ ۲.۲۰۰.۰۰
۹۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۱۰۰ ۲.۴۵۰.۰۰۰
۱۲۰ ۲.۸۹۰.۰۰۰
۱۵۰ ۳.۶۵۰.۰۰۰
۱۷۰ ۳.۸۵۰.۰۰۰
۱۹۰ ۴.۳۵۰.۰۰۰
۲۰۰ ۴.۷۹۰.۰۰۰
سیلور/توربو
۵۰ ۱.۵۵۰.۰۰۰
۵۵ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۶۰ ۱.۸۷۰.۰۰۰
۶۰D ۱.۹۰۰.۰۰۰
۶۶ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۷۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۷۴ ۲.۱۸۰.۰۰۰
۹۰ ۲.۷۵۰.۰۰۰
۱۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۵۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰
۲۰۰ ۵.۷۰۰.۰۰۰
آذر باطری
۵۰ ۱.۵۵۰.۰۰۰
۵۵ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۶۰ ۱.۸۷۰.۰۰۰
۶۰D ۱.۹۰۰.۰۰۰
۶۶ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۷۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۷۴ ۲.۱۸۰.۰۰۰
۹۰ ۲.۷۵۰.۰۰۰
۱۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۵۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰
۲۰۰ ۵.۷۰۰.۰۰۰
ایاس
۳۵ ۱.۷۵۰.۰۰۰
۴۵ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۵۰ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۵۵ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۶۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰
۶۰D ۲.۱۰۰.۰۰۰
۶۶ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۷۰ ۲.۳۵۰.۰۰۰
۷۴ ۲.۳۹۰.۰۰۰
۸۸ ۲.۹۵۰.۰۰۰
۹۰ ۲.۹۸۰.۰۰۰
۱۰۰ ۳.۱۰۰.۰۰۰
۱۲۰ ۴.۳۵۰.۰۰۰
۱۵۰ ۵.۱۰۰.۰۰۰
۱۷۰ ۵.۴۰۰.۰۰۰
۱۹۰ ۵.۶۰۰.۰۰۰
۲۰۰ ۶.۲۵۰.۰۰۰
ارس/دورنا/پوشیتا
۵۰ ۱.۵۵۰.۰۰۰
۵۵ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۶۰ ۱.۸۷۰.۰۰۰
۶۰D ۱.۹۰۰.۰۰۰
۶۶ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۷۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۷۴ ۲.۱۸۰.۰۰۰
۹۰ ۲.۷۵۰.۰۰۰
۱۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
۱۵۰ ۴.۴۰۰.۰۰۰
۲۰۰ ۵.۷۰۰.۰۰۰

 

بروزرسانی ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ : سازندگان باتری‌ خودرو با افزایش نرخ ارز، قیمت باتری را حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش دادند این اتفاق در حالی رخ داده که بیشتر از ۸۰ درصد از مواد اولیه تولید باتری را سرب تشکیل می دهد که در داخل تولید و تامین می شود.
براساس گفته رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان باتری زمانی که قیمت ارز افزایش می یابد، این مورد تاثیر زیادی بر قیمت اغلب کالاها از جمله باتری خودرو دارد در حالی که علی رغم تاثیر مستقیم نرخ ارز بر قیمت باتری در روند کاهشی قیمت ارز به طور معمول افت قیمت باتری از سوی کارخانجات اعمال نمی شود.

وی ضمن اشاره به اینکه به رغم رشد قیمت، در شرایط فعلی کمبودی در بازار باتری وجود ندارد به خبرنگار خودرو گفت : در سال قبل بیش از تقاضای بازار داخل باتری در ایران تولید شده و حتی قسمتی از تولیدات سال گذشته هنوز در انبار کارخانجات باقی است.

علی اکبری در ادامه به تاثیر کرونا بر روند فعالیت اغلب بخش تولیدی اشاره و اظهار کرد : اگر چه ابتدای امسال شیوع این بیماری تا حدودی موجب کندی تولید شد اما با توجه به تولید مازاد بر تقاضا در سال گذشته و بهبود جریان تولید در ۵ ماه اخیر با مشکلی به لحاظ تامین نیاز بازار باتری روبرو نیستیم.

اکبری در آخر به وضعیت شرکت‌های سازنده باتری در کشور اشاره و عنوان نمود : هم اکنون تعداد ۱۸ کارخانه در زمینه ساخت باتری در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱ کارخانه به صورت فعال در حال ساخت باتری هستند. البته شرکت‌های تولید باتری در داخل با توجه به کیفیت مناسب محصولات حتی در زمینه صادرات هم فعال بوده و به کشورهای مختلف صادرات انجام می‌دهند. بنابراین به مردم پیشنهاد می‌کنیم که با خرید از باتری های داخلی از تولید داخل حمایت کنند چون که این باتری‌ها به خوبی توان رقابت حتی با محصولات وارداتی را دارند.

زمان ارسال پست: ۰۳ مهر ۱۴۰۲ | ۱۱:۵۹ دسته بندی: اخبار داخلی تگ ها: , لینک خبر
مطالب مرتبط
با توجه به سیستم جدید سایت قبل از ارسال دیدگاه حتمی قوانین این بخش را در این صفحه مطالعه نمایید.