اخبار و مطالب
7 روز گذشته
0

قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار تهران – آبان ۱۴۰۲

قیمت لاستیک تولید داخل - تیر 1399

بروزرسانی ۱۰ آبان ۱۴۰۲ : قیمت جدید انواع لاستیک ایرانی برای خودروهای سواری امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار تهران اعلام شد.

سایز قیمت یک حلقه (تومان)
ایران تایر
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۰۷۵.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۲.۰۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۱.۸۷۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۷۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۲.۰۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۸۰.۱۵ ۲.۱۵۰.۰۰۰
یزد تایر
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۳۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۲۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۲.۰۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۲.۰۲۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۷ ۲.۰۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۱.۹۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۸۰.۱۴ ۲.۸۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۲.۲۵۰.۰۰۰
کویر تایر
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۲۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۵۵.۱۸ ۲.۲۰۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ ۲.۸۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۲.۴۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۵۵.۱۸ ۲.۴۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۲.۳۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۲.۰۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۷ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۷ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۰.۱۸ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۰.۱۷ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۲۶۵.۶۵.۱۷ ۲.۸۰۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۲.۳۰۰.۰۰۰
بارز
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۲.۲۰۰.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۲.۲۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۶۵.۱۶ ۱.۷۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۵ ۲.۳۰۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۲.۰۵۰.۰۰۰
۲۲۵.۷۰.۱۶ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۲۶۵.۶۵.۱۷ ۲.۹۵۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۶ ۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۱۵.۵۵.۱۷ ۲.۰۰۰.۰۰۰

بروزرسانی ۱۳ مهر ۱۴۰۲ : لاستیک خودروی بارز مدل P۶۲۴ و سایز ۲۰۵/۶۰R۱۴ به قیمت ۴ میلیون و ۵۵ هزار تومان در بازار رسیده است. همچنین قیمت لاستیک یزد تایر مدل URANUS سایز ۲۱۵/۵۵R۱۶ برای دوحلقه ۲ میلیون و ۸۵۸ هزارتومان شده است.

قیمت لاستیک خودرو جی پلنت تایر مدل ROADIAN HT SUV سایز ۲۶۵/۶۵/۱۷ نیز ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار است. برای خرید لاستیک خودرو خارجی کومهو مدل HS۱۱ سایز ۹۵/۶۰R۱۴ نیز باید ۶ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان هزینه کنید.

قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار
نام محصول مدل سایز تعداد قیمت
یزد تایر URANUS ۲۱۵/۵۵R۱۶ ۲ ۲,۸۵۸,۰۰۰
کویر تایر DOMINANT KB۹۰۰ ۲۶۵/۶۵/۱۷ ۱ ۳,۰۱۱,۷۰۰
ایران تایر RONIKA ۲۰۵/۵۵/۱۶ ۲ ۳,۴۰۰,۰۰۰
بارز P۶۲۴ ۲۰۵/۶۰R۱۴ ۲ ۴,۰۵۵,۰۰۰
هانکوک Kinergy Eco K۴۳۵ ۲۰۵/۶۰R۱۵ ۲ ۸,۳۰۰,۰۰۰
سی ات ECO DRIVE ۱۶۵/۶۵R۱۳ ۲ ۴,۸۰۰,۰۰۰
کومهو HS۱۱ ۱۹۵/۶۰R۱۴ ۲ ۶,۱۳۰,۰۰۰
رودستون تایر N۵۰۰۰+ ۲۰۵/۶۰/۱۵ ۲ ۶,۷۵۰,۰۰۰
جی تی رادیال CHAMPIRO ECO ۱۸۵/۷۰R۱۳ ۱ ۲,۵۰۰,۰۰۰
تراینگل TR۹۲۸ ۱۸۵/۶۵R۱۴ ۲ ۴,۹۳۰,۰۰۰
کاپسن H۲۰۲ ۱۸۵/۷۰/۱۳ ۲ ۳,۹۵۰,۰۰۰
نکسن N BLUE HD PLUS ۲۰۵/۶۵/۱۵ ۲ ۶,۸۰۰,۰۰۰
جی پلنت تایر ROADIAN HT SUV ۲۶۵/۶۵/۱۷ ۲ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰

بروزرسانی ۲۴ آذر ۱۴۰۰: لیست قیمت لاستیک ایرانی در بازار تهران امروز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد:

برند

سایز

قیمت برای یک حلقه (تومان)

یزد ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰۰,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۴۸۰,۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۷۵,۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۷۵.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۶۲۵.۰۰۰
کویر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۹۰۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۴۵.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۶۰۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۴.۱۴ ۷۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۷۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۸۵۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۷۵.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۸۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۷۵۰.۰۰۰
بارز ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۶۰.۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۷۵.۰۰۰
۱۷۵.۷۰.۱۳ ۵۷۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۵۴۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۸۵۰.۰۰۰
۱۸۵.۶۰.۱۵ ۵۷۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۶۰۰,۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۷۰۰.۰۰۰
۲۰۵.۵۰.۱۶ ۸۲۵.۰۰۰
۲۲۵.۶۵.۱۷ ۱.۲۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۵.۱۷ ۱.۲۵۰.۰۰۰
۲۳۵.۶۰.۱۸ ۱.۳۰۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۰.۱۵ ۷۵۰.۰۰۰
۱۹۵.۶۵.۱۵ ۷۵۰.۰۰۰
ایران تایر ۲۰۵.۶۰.۱۵ ۷۵۰.۰۰۰
۱۷۵.۶۰.۱۳ ۴۷۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۵ ۵۷۵,۰۰۰
۱۶۵.۶۵.۱۳ ۵۱۵.۰۰۰
۱۸۵.۶۵.۱۴ ۶۵۰,۰۰۰
۲۰۵.۶۰.۱۴ ۷۲۵.۰۰۰
۲۰۵.۵۵.۱۶ ۷۵۰.۰۰۰

 

 

بروزرسانی : اسفند ۱۳۹۹

افزایش قیمت لاستیک خودرو به دلیل کمبود و وجود دلالان و کسانی می باشد که آن را احتکار می کنند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ضمن تاکید بر الزام برخورد با گرانی و احتکار تایر در بازار بیان کرد: «سازمان تعزیرات با هر نوع گران فروشی، عدم عرضه، احتکار و مخفی کردن تایر مقابله کرده و در صورت لزوم با تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف برخورد می کند.»

بعد از عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین برخی کالاهای اساسی از جمله برنج و شکر، این کالا‌ها در بازار با افزایش قیمت نسبی روبه‌رو شدند. در حال حاضر نوبت به لاستیک خودرو رسیده و به بهانه حذف ارز دولتی، افسار قیمت ‌گذاری تایر از دست نهاد‌های نظارتی خارج گشته و با فعالیت افراد سودجو در این بازار، قیمت لاستیک با افزایش چند برابری روبرو شده است، به گونه ای که حتی با انجام اصلاح قیمت‌ها توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به نظر می‌رسد که بدون مداخله سازمان تعزیرات حکومتی گران ‌فروشی تایر ادامه دارد.

 

قیمت لاستیک بارز اسفند ۱۳۹۹

نوع سایز قیمت (تومان)
لاستیک بارز گل P640 ۱۸۵/۶۵R14 ۶۵۰,۰۰۰
لاستیک بارز گل P640 ۱۸۵/۶۵R15 ۶۰۰,۰۰۰
لاستیک بارز گل P601 ۱۷۵/۶۰R13 ۵۲۰,۰۰۰
لاستیک بارز گل P601 ۱۸۵/۶۰R15 ۶۱۰,۰۰۰
لاستیک بارز گل P624 ۲۰۵/۶۰R14 ۷۵۰,۰۰۰
لاستیک بارز گل P624 مدلG4 ۲۰۵/۶۰R15 ۷۶۰,۰۰۰

قیمت کویر تایر ۹۹

نوع سایز قیمت (تومان)
لاستیک کویر تایر گل KB14 ۱۷۵/۷۰R13 ۶۴۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر گل KB14 ۱۸۵/۶۵R14 ۶۶۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر گل KB12 ۱۶۵/۶۵R13 ۵۰۰,۰۰۰
لاستیک کویر تایر گل KB55 ۲۰۵/۵۵R16 ۸۷۵۰۰,۰۰۰

قیمت یزد تایر ۹۹

نوع سایز قیمت (تومان)
لاستیک یزد تایر گل ونوس ۱۶۵/۶۵R13 ۵۰۰,۰۰
لاستیک یزد تایر گل ونوس ۱۷۵/۷۰R13 ۶۸۰,۰۰
لاستیک یزد تایر گل اورانوس ۱۸۵/۶۵R15 ۵۸۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر گل اورانوس ۱۸۵/۶۵R14 ۶۴۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر گل اورانوس ۱۷۵/۶۰R13 ۵۹۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر گل نپتون ۲۰۵/۵۵R16 ۷۵۰,۰۰۰
لاستیک یزد تایر گل نپتون ۲۱۵/۶۰R16 ۱,۱۰۰,۰۰۰

قیمت لاستیک گلدستون ۹۹

نوع سایز قیمت (تومان)
لاستیک گلدستون ۱۸۵/۶۵R15 ۴۱۵,۰۰۰
لاستیک گلدستون ۱۸۵/۶۵R14 ۵۳۰,۰۰۰
لاستیک گلدستون گل GS2020 ۱۸۵/۶۵R15 ۴۶۰,۰۰۰
لاستیک گلدستون گل GS2000 ۱۸۵/۶۵R14 ۵۳۰,۰۰۰
زمان ارسال پست: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | ۱۰:۲۰ دسته بندی: اخبار داخلی تگ ها: , , لینک خبر
مطالب مرتبط
با توجه به سیستم جدید سایت قبل از ارسال دیدگاه حتمی قوانین این بخش را در این صفحه مطالعه نمایید.