اخبار و مطالب
7 روز گذشته
3
لیست قیمت مدل ها
مدل قیمت کارخانه قیمت بازار سال ساخت
سایپا شاهین 0 تومان 0 تومان 1398
سایپا كوييك 0 تومان 0 تومان 1397
سایپا 132 0 تومان 0 تومان 1386
سایپا ساینا 61/240/000 تومان 0 تومان 1395
سایپا تیبا 43/460/000 تومان 0 تومان 1387
سایپا 131 37/381/000 تومان 0 تومان 1390
سایپا تیبا 2 51/343/000 تومان 0 تومان 1392
سایپا 151 40/313/000 تومان 0 تومان 1393
سیتروئن C3 238/450/000 تومان 0 تومان 2016
سایپا 111 39/681/000 تومان 0 تومان 1389